Next-Generation Firewall

  • قابلیت کنترل
  • جلوگیری از تهدید
  • طراحی و ایجاد کردن به جای افزون و الحاق کردن

قابلیت کنترل

فایروال نسل بعدی ما تمام ترافیک‌ها از جمله ترافیک‌های رمزنگاری شده را براساس application، عملکرد application، کاربر و محتوا دسته‌بندی می‌کند. شما می‌توانید خط‌مشی‌های امنیتی جامع و دقیق را ایجاد کنید که سبب به اجرای امن برنامه‌ها می‌شود. این خط‌مشی سبب می‌شود که فقط و فقط کاربران مجاز برنامه‌های دارای مجوز رسمی را اجرا کنند و عمدتاً منطقه پوشش حملات سایبر در سرتاسر سازمان را کاهش می‌دهد.

Next-Generation Firewall

دیواره آتش نسل بعدی شبکه‌های Palo Alto برای اجرای ایمن برنامه طراحی شده‌اند و از تهدیدات مدرن و پیشرفته جلوگیری به عمل می‌آورند. رویکرد ما تمام ترافیک‌های شبکه‌ای براساس برنامه‌ها، کاربران، محتوا و تجهیزات و دستگاه‌ها را شناسایی کرده و به شما اجازه می‌دهد که خط‌مشی‌های کسب‌وکاری خودتان به شکل قوانین امنیتی خوش فهم بیان کنید.

گزینه‌های استقرار منعطف و یکپارچگی بومی با پلتفرم نسل بعدی ما در هر مکانی از جمله شبکه، پایانه‌های کاربری و در Cloud که کاربران و داده‌های شما قرار دارند، اجرای خط‌مشی و جلوگیری از تهدیدات سایبر را توسعه می‌دهند.

معماری عالی، مزایای عالی

  • قابلیت دید کامل و کنترل دقیق:

دیواره‌های آتش‌ نسل بعد ما قابلیت دید کامل درون تمام ترافیک‌های شبکه‌ای براساس برنامه‌ها، کاربران، محتوا و تجهیزات ارائه می‌دهند.

  • امنیت خودکار:

ویژگی‌های نوآورانه کارهای دستی را کاهش داده و حالت امنیتی شما را ارتقا می‌دهد، برای مثال انتشار محافظت‌هایی براساس تهدیدات ناشناخته قبلی عموماً نزدیک به زمان واقعی، ارتباط دادن مجموعه‌ای از رویدادهای تهدید مرتبط برای نمایان ساختن حمله محتمل به شبکه شما و استفاده از گروه‌های تخصیص آدرس پویای در قوانین امنیتی برای جلوگیری از بروز رسانی مکرر آدرس‌های IP.

  • محافظت کردن از کاربران و داده‌های شما در تمام مکان‌ها:

دیواره‌های آتش نسل بعدی ما با پلتفرم امنیتی بصورت بومی یکپارچه می‌شوند که از صرفنظر از مکان کاربران و داده‌های شما اعم از شبکه، نقاط انتهایی یا Cloud از تهدیدات سایبر ناشناخته و پیشرفته جلوگیری می‌کند.